Skip navigation

Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. august 2010 - Hellers Yachtværft mod Konkurrencerådet (opsættende virkning)

2010-0022398

01. september 2010

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. august 2010 - Hellers Yachtværft mod Konkurrencerådet (opsættende virkning)

    01. september 2010

  2. Rådsafgørelser

    Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9

    23. juni 2010