Skip navigation

Dom fra Vestre Landsret: Konkurrencerådet mod Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S) (Elsam III-sagen)

V.L. B–1828–16

24. maj 2018

Vestre Landsret har afgjort, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam – i dag en del af energiselskabet Ørsted – brød konkurrenceloven ved at kræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark i 2005 og 2006.

Ankehistorik

 1. Domme

  Dom fra Vestre Landsret: Konkurrencerådet mod Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S) (Elsam III-sagen)

  24. maj 2018

 2. Ankenævnskendelser

  DONG Energy A/S mod Konkurrencerådet (Elsam III-sagen)

  03. marts 2008

 3. Rådsafgørelser

  Elsams prisadfærd 2005-2006 (Elsam III-sagen)

  20. juni 2007