Afgørelse

Nummer
MTF-23/01371

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Delika Food Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Skare Food Group A/S og Defco A/S af 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. februar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Delika Food Group A/S (”Delika”) og Skare Food Group A/S (”Skare”), herunder også Defco A/S af 2019 (”Defco”).

Transaktionen medfører, at Delika, gennem Erhvervsinvest Management A/S, overtager 100 pct. af aktiekapitalen i Skare og Defco. Delika erhverver dermed enekontrol over Skare og Defco.