Afgørelse

Nummer
MTF-23/03485

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af P. Christensen A/S’ erhvervelse af Poul Rasmussen Bilcenter Århus A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. maj 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem P. Christensen A/S og Poul Rasmussen Bilcenter Århus A/S (herefter Poul Rasmussen).

Transaktionen indebærer, at P. Christensen A/S overtager 100 pct. af aktierne i Poul Rasmussen Bilcenter Århus A/S. P. Christensen A/S´ erhverver dermed enekontrol over Poul Rasmussen.