Afgørelse

Nummer
MTF-22/11420

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Core Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Scanmetals A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. januar 2023 en forenklet anmeldelse af Core Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S erhvervelse af fælleskontrol med Scanmetals A/S.

Fusionen finder sted ved, at Core Sustainability Capital A/S, Kirk Kapital A/S og ScanEs ApS på basis af en aktieoverdragelsesaftale hver især erhverver 33,33 pct. af aktierne i Scanmetals A/S. Fusionen udgør en erhvervelse af fælleskontrol efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet der er tale om, at Core Sustainability Capital A/S, Kirk Kapital A/S og ScanEs ApS i fællesskab opnår kontrol med Scanmetals A/S.