Afgørelse

Nummer
MTF-22/10638

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af HydraSpecma A/S’ erhvervelse af enekontrol over Ymer Renewable AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem HydraSpecma A/S og Ymer Renewable AB.

Transaktionen vedrører Aktieselskabet Schouw & Co.’s erhvervelse af 100 pct. af aktiekapitalen i Ymer Renewable AB – via førstnævntes datterselskab HydraSpecma A/S.

HydraSpecma A/S erhverver således enekontrol over Ymer Renewable AB.