Afgørelse

Nummer
MTF-20/05378

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fellowminds erhvervelse af enekontrol over ProActive

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. maj 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Fellowmind Company AB (”Fellowmind”) og ProActive A/S (”ProActive”).

Ved transaktionen erhverver Fellowmind en kontrollerende andel på 98,30 pct. af aktierne i ProActive, og opnår dermed enekontrol over ProActive.