Afgørelse

Nummer
CDP-20/01594

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. Og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. februar 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. (”TZS”) Og Total Solar INTL SAS (”TSI”) erhverver fælles kontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. (”Maxeon”).

SunPower Corporation (”SunPower”) er et børsnoteret selskab, hvori TSI har en ejerandel på 55,66 pct. (senest opgjort pr. 31. december 2018). Den ultimative ejer af TSI og SunPower er Total SA (”Total”). Som led i en intern reorganisering opsplittes SunPower i to uafhængige og børsnoterede selskaber: SunPower og Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. (”Maxeon”). SunPower er eneejer af Maxeon forud for fusionen.

Den anmeldte fusion består i en samtidig erhvervelse af aktier i Maxeon fra det kinesiske selskab, TZS’ side, hvilket vil resultere i, at TZS og TSI opnår fælles kontrol over Maxeon. Maxeon vil efter fusionen operere som et selvstændigt fungerende joint venture i konkurrenceretlig forstand.