Afgørelse

Nummer
MTF-20/00899

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer fra Leo Pharma A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. februar 2020 en forenklet anmeldelse af Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer (”Polo” og ”Zuba”) fra Leo Pharma A/S.

Transaktionen indebærer, at Karo Pharma AB erhverver enekontrol over ”Polo”-porteføljen. Karo Pharma AB har tilbage i april 2018 erhvervet enekontrol over ”Zuba”-porteføljen. De to transaktioner mellem Karo Pharma AB og Leo Pharma A/S finder sted inden for to år mellem de samme virksomheder, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 3, finder anvendelse. Det medfører, at de to transaktioner skal betragtes som én enkelt fusion, der finder sted på tidspunktet for den seneste transaktion.