Afgørelse

Nummer
MTF-20/00802

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frandsen El A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NRGi Rådgivning Holding A/S (”NRGi Rådgivning”) og Frandsen El A/S (”Frandsen El”).

Ved fusionen erhverver NRGi Rådgivning 100 pct. af aktierne i Frandsen El, og NRGi Rådgivning opnår dermed enekontrol over selskabet.