Skip navigation

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse

19/10738

03. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse.

Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Dronninglund Sparekasse. Overdragelsen gennemføres som en aktivoverdragelse.