Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sentia Denmark Holding ApS’ overtagelse af Netgroup A/S

18/19586

09. januar 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. januar 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Sentia Denmark Holding ApS (herefter Sentia) og Netgroup A/S (herefter Netgroup).

Ved transaktionen erhverver Sentia 100 pct. af aktierne i Netgroup. Sentia erhverver dermed enekontrol over Netgroup.