Afgørelse

Nummer
MTF/DIPS-18/20082

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S' erhvervelse af enekontrol over Good Food Group A/S og Emballagegruppen A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. december 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Investeringsfonden Maj Invest Equity 5 K/S ("Maj Invest Equity 5"/"Køber"), og Good Food Group A/S ("Good Food") og Emballagegruppen A/S ("Emballagegruppen") (tilsammen "Targetvirksomhederne"/"Target").

Køber erhverver sammen med Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 100 % af aktierne i Emballagegruppen og Good Food. Køber erhverver derved enekontrol over Targetvirksomhederne.