Afgørelse

Nummer
18/19518

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af COWI-koncernens erhvervelse af enekontrol over Arkitema

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. december 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem COWI-koncernen (”COWI”) og Arkitema K/S og komplementaren Anpartsselskabet 03.03.03 Aps (”Arkitema”).

Ved fusionens gennemførelse erhverver COWI samtlige ejerandele – og dermed enekontrol – over Arkitema.