Afgørelse

Nummer
18/19139

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Stjernegaard A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. november 2018 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Aller Leisure A/S (”Aller Leisure”) og Stjernegaard A/S (”Stjernegaard”).

Ved transaktionen erhverver Aller Leisure, der er et datterselskab i Aller-koncernen, enekontrol over Stjernegaard.