Afgørelse

Nummer
18/18161

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ambea AB (publ)’s erhvervelse af enekontrol over Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2018 en forenklet anmeldelse af Ambea AB (publ)'s (”Ambea”) erhvervelse af enekontrol over Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS.

Ambea erhverver ved en aktieoverdragelsesaftale enekontrol og 100 pct. af aktiekapitalen i Aleris Care AB og derved dennes direkte og indirekte datterselskaber i Sverige, Norge og Danmark, herunder de to 100 pct. ejede danske datterselskaber Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS.