Afgørelse

Nummer
18/18237

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT VIIIs erhvervelse af enekontrol over Karo Pharma

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2018 en forenklet anmeldelse af fusionen mellem EQT VIII og Karo Pharma.

EQT VIIIs erhverver via Fund VIII Swe Bidco AB (under navneændring til Karo Intressenter AB) mindst 90 pct. og dermed enekontrol over Karo Pharma AB og dets datterselskaber (samlet ”Karo Pharma"). Swe BidCo er et rent holdingselskab, som er oprettet alene med henblik på at erhverve kontrol over Karo Pharma – og skal altså ikke drive nogen selvstændig virksomhed. Swe BidCo ejes og kontrolleres indirekte af EQT VIII, som er én blandt flere EQT-fonde.