Afgørelse

Nummer
MTF-18/15846

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Matas A/S' erhvervelse af enekontrol over Firtal Group ApS samt Firtal Group ApS’ erhvervelse af fælles kontrol over Geniads ApS sammen med JB Holding Company ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2018 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Matas A/S og Firtal Group ApS. Som led i fusionen vil Firtal Group ApS erhverve fælles kontrol over Geniads ApS sammen med JB Holding Company ApS.

Matas A/S (herefter Matas) vil ved fusionen erhverve enekontrol over Firtal Group ApS, herunder også selskabet Firtal Tech ApS, (herefter Firtal), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Som led i fusionen bliver der indgået en ny ejeraftale mellem Firtal og JB Holding Company ApS angående Geniads ApS (herefter Geniads), der medfører, at Firtal og JB Holding Company ApS udøver fælles kontrol over Geniads.