Afgørelse

Nummer
MTF-18/11268

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Molslinjen A/S’ erhvervelse af enekontrol med Danske Færger A/S

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. juni en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Molslinjen A/S (herefter Molslinjen) og Danske Færger A/S (herefter Danske Færger).

Transaktionen indebærer, at Molslinjen erhverver samtlige aktier i Danske Færger, hvorved Molslinjen opnår enekontrol over Danske Færger. Den anmeldte fusion medfører således et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.