Afgørelse

Nummer
MTF-18/13878

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ATP og Danica Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2018 en forenklet anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Danica Ejendomsselskab ApS’ (”Danica Ejendomme”) erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S.

Ved fusionen erhverver ATP og Danica Ejendomme gennem det fælles kontrollerede joint venture, Danske Shoppingcentre, kontrol med herningCentret.