Afgørelse

Nummer
MTF-18/14419

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. august 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Polaris Private Equity IV K/S (”Polaris IV) og ProData Consult A/S (”ProData”).

Ved den anmeldte transaktion erhverver Polaris IV enekontrol over ProData.