Afgørelse

Nummer
MTF-18/10542

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. juli 2018 en forenklet anmeldelse af Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB.

Forso Nordic AB er et selvstændigt fungerende joint venture kontrolleret i fællesskab af Saracen HoldCo AB (der ultimativt ejes og kontrolleres af Ford Motor Company LLC) og Credit Agricole Consumer Finance S.A. Ved transaktionen overdrager Credit Agricole Consumer Finance S.A. sin aktiebeholdning på 50 pct. + én aktie i Forso Nordic AB til Saracen HoldCo AB, hvorved Ford Motor Company LLC erhverver enekontrol over Forso Nordic AB.