Afgørelse

Nummer
MTF-18/12768

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Arla Foods amba / China Mengniu Dairy Company Limited (JV)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den modtog den 2. juli 2018 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Arla Foods amba (”Arla”) og China Mengniu Dairy Company Limited (”Mengniu Dairy”).

Ved transaktionen opretter Arla og Mengniu Dairy et selvstændigt fungerende joint venture i Kina.