Afgørelse

Nummer
MTF-18/12033

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansen erhvervelse af fælleskontrol over DANX Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juni 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Finance & Consult ApS, Togu ApS, Christian Riis-Hansen og DANX Group A/S.

Den 18. maj 2018 blev der mellem Gønge Holding ApS, Thorhauge Holding Aps og DANX Partners ApS (sælgerne) og MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansen (herefter ”konsortiet”) indgået en aktieoverdragelsesaftale, hvorved konsortiets medlemmer ved gennemførelsen af den anmeldte fusion hver især gennem Holdingselskabet af 8. maj 2018 ApS erhverver aktier og stemmerettigheder i DANX Holding I ApS, der på tidspunktet for fusionens gennemførelse vil eje 100 pct. af aktierne i DANX Group A/S. Idet MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansen har forpligtet sig til at udøve disse stemmerettigheder i fællesskab, vil de hver især opnå del i den fælles kontrol over DANX.