Afgørelse

Nummer
MTF-18/10667

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. maj 2018 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Interdan Bil A/S og Opel Danmark A/S samt Opel Sverige AB

Transaktionen indebærer, at Interdan Bil A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB.