Afgørelse

Nummer
MTF-18/11440

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energi Fyn Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. juni 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Energi Fyn Holding A/S og NGF Nature Energy A/S

Fusionen indebærer, at Energi Fyn Holding A/S (”Energi Fyn”) erhverver enekontrol over NGF Nature Energy A/S (”NGF”) ved køb af 100 pct. af aktiekapitalen i Target fra NGF Nature Energy Biogas A/S.