Afgørelse

Nummer
MTF-18/11576

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. maj 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje.

Fusionen indebærer, at de to investeringsforeninger sammenlægges til én investeringsforening med Investeringsforeningen Absalon Invest som den fortsættende investeringsforening. Samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Formuepleje overdrages i forbindelse med gennemførelsen af fusionen til Investeringsforeningen Absalon Invest og videreføres uændret.