Afgørelse

Nummer
18/06905

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol med SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S

Konkurrencerådet har godkendt, at Danica Pension køber SEB Pension Danmark. Omfattende undersøgelser har vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt.

Konkurrencerådet har godkendt, at Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab køber de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S.

Begge virksomheder sælger livs- og pensionsforsikringer til henholdsvis firmakunder og individuelle kunder. Danica Pension er ejet af Danske Bank-koncernen, mens de to SEB-selskaber er ejet af Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Anmeldelsen af fusionen til konkurrencemyndighederne blev fuldstændig 10. april 2018.