Afgørelse

Nummer
MTF-18/09449

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Cata Cap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Rekom Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. marts 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved CataCap II K/S (”CataCap”) erhverver enekontrol over Rekom Group A/S.

Fusionen indebærer, at CataCap erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Rekom. Ved closing foretager sælgerne en reinvestering således, at 53 pct. af aktiekapitalen ultimativt ejes af CataCap, der ved transaktionen erhverver enekontrol over Rekom.