Afgørelse

Nummer
MTF - 18/09068

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af NCC Danmark A/S’ erhvervelse af aktiver og rettigheder fra Jakobsen & Blindkilde A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. marts 2018 en anmeldelse af en fusion mellem NCC Danmark A/S og Jakobsen & Blindkilde A/S.

NCC Danmark A/S erhverver enekontrol over aktiver og rettigheder, der samlet udgør Jakobsen & Blindkilde A/S’ aktiviteter indenfor byggeri og anlæg.