Afgørelse

Nummer
MTF-18/08634

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af REMONDIS Danmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over M. Larsen Vognmandsfirma A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2018 en forenklet anmeldelse af transaktion, hvorved REMONDIS Danmark Holding ApS’ (”REMONDIS DK”) erhverver M. Larsen Vognmandsfirma A/S (”M. Larsen”).

ML Brøndby Holding A/S ejer før fusionen 100 pct. af aktierne i M. Larsen. Fusionen indebærer, at REMONDIS DK overtager 85 pct. af aktierne i M. Larsen fra selskabets nuværende ejer, ML Brøndby Holding A/S, der beholder 15 pct. af aktierne i selskabet efter fusionen. REMONDIS DK erhverver ved fusionen enekontrol over M. Larsen.