Afgørelse

Nummer
MTF–18/02443

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Alm. Brand Bank A/S’ erhvervelse af hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2018 en forenklet anmeldelse af fusionen mellem Alm. Brand Bank A/S og Saxo Privatbank A/S.

Transaktionen finder sted ved, at Alm. Brand Bank A/S erhverver hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S.