Skip navigation

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af Østjydsk Bank A/S

MTF-18/02722

22. februar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. februar 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S (”Østjydsk Bank”).

Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Østjydsk Bank, herunder samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser bortset fra Østjydsk Banks tilbageværende lån i form af hybrid kernekapital og aktiekapital. Overdragelsen gennemføres som en aktivoverdragelse. Gennem fusionen vil Sparekassen Vendsyssel opnå enekontrol over de overtagne aktiviteter i Østjydsk Bank.