Afgørelse

Nummer
18/01053

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Coor Service Management A/S’ erhvervelse af enekontrol over Elite Miljø A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. februar 2018 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Coor Service Management A/S og Elite Miljø A/S.

Transaktionen indebærer, at Coor Service Management A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Elite Miljø A/S. Coor Service Management A/S erhverver dermed enekontrol over Elite Miljø A/S.