Afgørelse

Nummer
MTF-17/14895

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Norlivs erhvervelse af enekontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. januar 2018 en forenklet anmeldelse af Norlivs erhvervelse af enekontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (”Nordea Liv & Pension”).

Norliv erhverver 45 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, fra Nordea Life Holding AB. Norliv besidder i forvejen før transaktionen 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, og vil derfor efter transaktionen have 70 pct. af aktierne i selskabet. Efter fusionen får Norliv enekontrol over Nordea Liv & Pension.