Afgørelse

Nummer
MTF-17/14401

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Homair Vacances SAS’ erhvervelse af fælles kontrol med DBF Travel AG (Camping Vision AG)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. januar 2018 en forenklet anmeldelse af Homair Vacances SAS’ erhvervelse af fælles kontrol med DBF Travel AG.

Ved transaktionen erhverver Homair Vacances SAS 70 pct. af aktierne i DBF Travel AG fra selskabets nuværende ejere, der udgøres af Sortsø Holding ApS, Jost Jensen & Thomasen Holding A/S og Lyhne Jensen Holding ApS. Efter fusionen vil DBF Travel AG være underlagt fælles kontrol af Sortsø Holding ApS og Homair Vacances SAS. De øvrige ejere vil fortsat besidde ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter i DBF Travel AG. DBF Travel AG er registreret i Schweiz og omdøbes som led i transaktionen til Camping Vision AG.