Afgørelse

Nummer
MTF-17/12626

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi -Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2017 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.

NRGi Elsalg A/S’ erhverver ved transaktionen samtlige aktier i henholdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.