Skip navigation

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi -Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S

MTF-17/12626

16. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2017 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.

NRGi Elsalg A/S’ erhverver ved transaktionen samtlige aktier i henholdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.