Skip navigation

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

4/0120-0204-0150

30. september 2009

Konkurrencerådet har på dagens møde afgjort, at Viasat skal ophøre med at gøre levering af en eller flere af Viasats tv-kanaler betinget af en bestemt placering i kabelpakkerne.

Viasat stiller i dag krav om, at TV3 og TV3+ skal placeres i den første programpakke, som indeholder andet end ikke-kommercielle tv-kanaler. Viasat stiller også krav om, at tv-kanalerne skal placeres i kabelpakkerne, så de kan ses af mindst 75 pct. af de tilsluttede husstande.

Konkurrencerådet har vurderet, at Viasats vilkår har til formål og følge at begrænse konkurrencen i strid med konkurrenceloven. Det skyldes, at Viasats krav om placering giver den størst mulige udbredelse af Viasats tv-kanaler i forhold til andre kommercielle kanaler. Placeringen har direkte betydning for størrelsen af de reklame- og abonnementsindtægter, som Viasat kan opnå i forhold til de øvrige kanaludbydere på markedet.

Afgørelsen betyder, at antenneforeningerne fremover selv kan bestemme, hvordan de sammensætter kabelpakkerne. Det giver mulighed for bedre at tage hensyn til husstandenes ønsker og vil derfor fremme en effektiv konkurrence mellem betalingstv-kanalerne

For yderligere oplysninger kontakt kontorchef Hans Kierkegaard (7226 8113) eller chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath (7226 8087).