Reparation af fotografiapparat

1999-4021/7-110

31. december 2000

Den oplyste pris inden reparationen var ikke endelig. Forbrugeren kunne derfor kræve en regning, der var således specificeret, at han kunne bedømme, om prisen var rimelig. Reparatøren specificerede ikke regningen, og nævnet nedsatte derfor reparationsvederlaget til den pris, som forbrugeren efter det oplyste havde været indstillet på at betale.

Inden reparationen af et fotografiapparat modtog forbrugeren en telefonisk ca.-pris, som han accepterede. Efter reparationen var parterne uenige om prisen. Forbrugeren var sikker på, at prisen blev oplyst til ca. 800 kr., hvorimod forretningen påstod, at der var givet et prisoverslag svarende til regningen, der lød på 1.646,50 kr. Under diskussionen om regningen, der kun indeholdt sparsomme oplysninger, bad forbrugeren forgæves om en specificeret reparationsseddel med forbrugte timer og reservedele.

Forbrugerklagenævnet kunne ikke tage stilling til parternes modstridende forklaringer om forretningens telefoniske prisoplysning. Parterne var dog enige om, at prisen blev givet som et overslag. Med henvisning til, at der ikke var opgivet en endelig pris, udtalte nævnet, at forbrugeren havde været berettiget til at kræve, at forretningen udfærdigede en regning, der var tilstrækkeligt specificeret, således at forbrugeren kunne bedømme, om prisberegningen var rimelig. Trods opfordringer hertil havde forretningen ikke udfærdiget en sådan regning. Nævnet fandt derfor, at forretningens krav på betaling skulle nedsættes til 1000 kr., idet forbrugeren havde været indstillet på at betale ca. 800 kr. for reparationen.

Fra Juridisk Årbog 2000