Forbruger burde have indset at pris var urealistisk lav

13/06036

17. oktober 2014

En forbruger burde i forbindelse med internethandel have indset, at en rabat på 92 % var en fejl, hvorfor aftalen ikke kunne anses for at være bindende. De øvrige tilbud på hjemmesiden udgjorde 15 %.

En erhvervsdrivende solgte via sin hjemmeside smykker. Den erhvervsdrivende havde en række tilbud, hvor der blev givet 15 % rabat på smykker. Forbrugeren købte via hjemmesiden et smykke med en besparelse på 92 %. Forbrugeren modtog en ordrebekræftelse, men umiddelbart efter modtog forbrugeren endnu en e-mail fra den erhvervsdrivende, hvoraf det fremgik, at hendes ordre var blevet annulleret, da der var tale om en prisfejl. Forbrugeren fastholdt, at der var indgået en bindende aftale. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, som traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale om køb af et Pandora Guld Charm til en pris på 425 kr. på den erhvervsdrivendes hjemmeside, og om forbrugeren indså eller burde have indset, at der var tale om en prisfejl.

Forbrugeren har oplyst, at hun den 10. maj 2013 fandt det om-handlede smykke til 425 kr. på den erhvervsdrivendes hjemmeside via en søgning på Google efter billige Charms. Efter købet modtog hun en mail med en ordrebekræftelse fra den erhvervsdrivende. Umiddelbart efter modtog hun endnu en mail fra den erhvervsdrivende, hvoraf det fremgik, at hendes ordre var blevet annulleret, da der var tale om en prisfejl. Forbrugeren reklamerede over, at den erhvervsdrivende ikke ville udlevere det omhandlede smykke til den annoncerede pris, idet hun mente, at der var indgået en bindende aftale.

Forbrugeren har primært krævet levering af det omhandlede smykke til 425 kr. Subsidiært har hun fremsat krav om erstatning på 3.825 kr. svarende til differencen mellem den annoncerede pris på 425 kr. og 4.250 kr., som er den pris, den erhvervsdrivende har oplyst, er den korrekte pris.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at der forelå en prisfejl, og at de har taget forbehold for prisfejl. Den erhvervsdrivende har oplyst, at produktgruppen Pandora Guld Charms indeholder 57 produkter. Disse var den 10. maj 2013 alle nedsat med 15 %, bortset fra det omhandlede smykke, der ved en fejl var anført som nedsat med 92 %.

Udbud af varer på en hjemmeside med tilknyttet bestillingsfunktion må aftaleretligt betragtes som et bindende tilbud (aftalelo-vens § 1).

Nævnet bemærker, at det generelle forbehold for prisfejl på den erhvervsdrivendes hjemmeside efter sin karakter ikke kan anses for vedtaget. Prisangivelserne på den erhvervsdrivendes hjemmeside må derfor anses for et tilbud.

Idet forbrugeren har accepteret tilbuddet, er det derfor nævnets vurdering, at der som udgangspunkt er indgået en bindende aftale mellem parterne (aftalelovens § 1).

Hvis der er afgivet et bindende tilbud, men dette ved fejlskrift eller anden fejltagelse har fået et andet indhold end tilsigtet, er sælgeren dog ikke bundet af tilbuddet, såfremt køberen indså eller burde indse, at der var tale om en fejltagelse, f.eks. en prisfejl (aftalelovens § 32, stk. 1). Det er sælgeren, der skal bevise, at køberen indså eller burde indse, at der var tale om en prisfejl. Prisen er ikke i sig selv afgørende for, om køberen indså eller burde indse, at der var tale om en prisfejl.
 
Tre nævnsmedlemmer har vurderet, at den erhvervsdrivende har godtgjort, at forbrugeren indså eller burde indse, at der var tale om en prisfejl. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at det omhandlede smykke var et guldsmykke i 14 karat guld og med en 0,03 karat diamant og var anført som nedsat med 92 % sammenholdt med, at alle øvrige Pandora guld Charms kun var nedsat med 15 %, hvorfor prisen på den omhandlede smykke fremstod urealistisk lav. Der er endvidere lagt vægt på, at der ikke var annonceret særskilt for det pågældende smykke.

Disse medlemmer har derfor vurderet, at forbrugeren ikke kan gives medhold i det fremsatte krav.

Et nævnsmedlem har vurderet, at den erhvervsdrivende ikke har godtgjort, at forbrugeren indså eller burde indse, at der var tale om en prisfejl. Dette medlem har lagt vægt på, at forbrugeren har fundet frem til den erhvervsdrivendes hjemmeside via en søgning efter billige charms, at hun kun har købt ét smykke, og at der var overensstemmelse mellem den anførte pris og den anførte rabat.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets opfattelse. ”