Afgørelse

Nummer
TECH-22/03662

Emner

  • Betalingslovens § 145, stk. 2
  • Betalingslovens § 121, stk. 3

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Lagkagehuset A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Lagkagehuset A/S at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.