Afgørelse

Nummer
TECH-22/03662

Emner

  • Betalingslovens § 145, stk. 2
  • Betalingslovens § 121, stk. 3

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Lagkagehuset A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Lagkagehuset A/S at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse Lagkagehusets opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Lagkagehuset A/S, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere udstedte påbud. Påbuddet sker i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2.

Lagkagehuset A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.

Konkurrencerådet har besluttet, at sagen skal anmeldeles til Københavns Politi for en strafferetlig forfølgelse efter betalingslovens § 152, stk. 3.