Skip navigation

Påbud om ophør af gebyropkrævning – Vivaldi Gruppen A/S

CDP-19/07365

18. december 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Vivaldi Gruppen A/S at op-høre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Vivaldi Gruppen A/S, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Vivaldi Gruppen A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.