Skip navigation

Påbud om ophør af gebyropkrævning – Bog og Idé Esbjerg

CDP-19/06694

18. oktober 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Bog og Idé Esbjerg at op-høre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Bog og Idé Esbjerg, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Bog og Idé Esbjerg påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.