Skip navigation

Påbud om ophør af gebyropkrævning Hi-Fi Klubben A/S

CDP-19/05171

10. oktober 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Hi-Fi Klubben A/S at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Hi-Fi Klubben A/S, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Hi-Fi Klubben A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.