Skip navigation

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Klinik For Fodterapi v/Helle Klein

CDP-19/09483

03. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Klinik For Fodterapi v/Helle Klein at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Klinik For Fodterapi v/Helle Klein, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Klinik For Fodterapi v/Helle Klein påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.