Skip navigation

Adgang til betalingskonti, der føres i kreditinstitutter - indbragt for Konkurrenceankenævnet

19/06783

28. juni 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har givet Arbejdernes Landsbank et påbud, som skal sikre, at banken lever op til sin pligt om at give betalingsinstitutter adgang til bankens betalingskontotjenester.

Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

I EU og Danmark har betalingsinstitutter krav på at få adgang til bankers betalingskontotjenester. En bank kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63, der håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at visse af Arbejdernes Landsbanks vilkår over for et konkret betalingsinstitut ikke er ”fastsat og/eller administreret proportionalt”. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har desuden vurderet, at dele af vilkårene er ”diskriminerende” over for det pågældende betalingsinstitut. På den baggrund har banken fået påbud om at bringe sine vilkår og måden de administreres på i overensstemmelse med loven.

Bestemmelsen i betalingsloven er ikke til hinder for, at pengeinstitutter kan opsige et betalingsinstitut som kunde, hvis det for eksempel har overtrådt skattereglerne eller reglerne om hvidvask og opsigelsen i øvrigt lever op til kravene om objektivitet, ikke-diskrimination og proportionalitet.