Skip navigation

Vandtilsyn

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vi regulerer vandsektoren i Danmark, så drikke- og spildevandsselskaber hele tiden bliver mere effektive. Det gør vi ved hjælp af benchmarking og regulering af vandselskabernes økonomiske forhold.

Vandtilsyn bidrager til lavere vandpriser, højere forbrugervelfærd, bedre konkurrenceevne for de vandforbrugende virksomheder og dermed vækst i Danmark.

Læs mere om Forsyningssekretariatet