Klager over udbud

Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud. Det understreges, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke behandler klager over konkrete sager.

Det er ikke alle, der kan få behandlet en klage i nævnet. Klager skal have en retlig interesse i at få konstateret, at udbudsreglerne er overtrådt, eller være anført på en liste over klageberettigede organisationer.

Klagenævnet har bl.a. kompetence til at tilkende tilbudsgivere erstatning for tab som følge af overtrædelse af udbudsreglerne. 

Læs mere om Klagenævnet for Udbud her 


Klagen sendes til:

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tel.: +45 3529 1000 
E-mail: klfu@erst.dk


Se klagevejledning her

Med klagen skal der ske indbetaling af klagegebyr på 10.000 kr. Hvis klagen vedrører overtrædelse af EU´s udbudsdirektiver er klagegebyret på 20.000 kr. Hvis der ikke indbetales gebyr, og betales gebyret ikke inden en af nævnets formand fastsat frist, afvises klagen. 

Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager over konkrete sager, men der gives dog vejledende udtagelser ved principielle sager.

Klager over udbud i andre medlemsstater 

Du skal kontakte myndighederne i ordregiverens land, hvis du vil klage over udbud i andre medlemsstater. Her kan styrelsen være behjælpelig med at skabe kontakt til relevante myndigheder i andre medlemsstater ved klager over udenlandske udbud. 

Sammen med konkurrencemyndighederne i de øvrige europæiske lande har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dannet netværket Public Procurement Network - PPN. Netværket er et uformelt alternativ til at klage over EU-udbud ad rettens vej. 

Gennem sit netværk i PPN kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen være behjælpelig med at skabe kontakt til den rette myndighed i ordregivers land. 

Sidst opdateret: 11. juli 2017