Udbud

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om udbudsreglerne på forskellige måder. Formålet er at skabe klarhed om udbudsreglerne og at bidrage til en god udbudskultur i Danmark.

Vi skriver vejledninger, afholder dialogmøder, producerer film, online værktøjer og andet materiale.

Styrelsen har nedsat "Følgegruppen for udbud", der fungerer som høringsorgan for vejledningsarbejdet. Følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Bedreudbud.dk samler vejledning og giver inspiration til udbud

"Bedre udbud" er en oplysningskampagne og en vigtig del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens formidlingsindsats om udbudsloven. Kampagnen skal øge kendskabet udbudsreglerne og give inspiration til at anvende mulighederne i udbudsloven.

Bag kampagnen står en række organisationer fra både ordregiver- og leverandørsiden. Partnerne er gået sammen om det fælles mål at udbrede kendskabet til udbudslovens muligheder - og dermed skabe et bedre grundlag for udbud.

Besøg hjemmesiden Bedreudbud.dk

Sidst opdateret: 27. marts 2018

VEJLEDNINGER OG ANALYSER

VIL DU VIDE MERE?

Se oversigten med styrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser af offentlig konkurrence. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.