Skip navigation

Pressemeddelelser

Gå til Perioden med afbrudte frister for fusionskontrol forlænges

30. marts 2020

Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Fristerne vil herefter være afbrudt til efter påske.

Gå til Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

23. marts 2020

Konkurrencerådet har offentliggjort en meddelelse, hvor rådet redegør for, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet set vil håndhæve konkurrenceloven i perioden med COVID-19-krisen.

Gå til Tiltalefrafald i sager om nedrivningskarteller

23. marts 2020

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne.

Gå til Vandselskabers frister udskydes (opdateret)

23. marts 2020

Opdateret den 30. marts, da mindre forbrugerejede vandselskabers frist for endelig udtræden er udskudt på ny. Nu er fristen 1. september 2020. Ændret i tredje afsnit og nyt link nederst på siden.

Gå til Frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

18. marts 2020

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage.

Gå til Sø- og Handelsretten: CD Pharma satte en ulovlig høj pris

03. marts 2020

Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma AB har misbrugt sin dominerende stilling i 2014. Selskabet satte prisen 2000 procent op på et ve-stimulerende lægemiddel.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98